• רובוט לניקוי בריכת שחיה, עיצוב מוצר, תחזוקת הבית, כלי עבודה, פיתוח מוצר טכנולוגי , עצוב תעשייתי, תכנון ליצור
  • רובוט לניקוי בריכת שחיה, עיצוב מוצר, תחזוקת הבית, כלי עבודה, פיתוח מוצר טכנולוגי , עצוב תעשייתי, תכנון ליצור
  • רובוט לניקוי בריכת שחיה, עיצוב מוצר, תחזוקת הבית, כלי עבודה, פיתוח מוצר טכנולוגי , עצוב תעשייתי, תכנון ליצור
  • רובוט לניקוי בריכת שחיה, עיצוב מוצר, תחזוקת הבית, כלי עבודה, פיתוח מוצר טכנולוגי , עצוב תעשייתי, תכנון ליצור

Pool robot cleaner

The Robot Pool Cleaner for In Ground Pools
with an easy access container allows for easy debris removal. Cleans pool by calculating the most efficient cleaning path. Cordless and recharge by solar power

  • category: High-tech , Home Improvement , Product design
  • Material: aluminum , Plastic A.B.S , POM , Silicon