portfolio category: מוצר אבטחה

קישור לכתבה

Sound Detector

גלאי הרעשים קטן-מימדים וקל לשימוש. המכשיר מפיק צליל אך גם איתות בינארי במקרה של זיהוי צליל בסביבתו.

read more